Om

Litteratur - skriftlig materiale, ofte i bokform.*

Hus - bygning til å bo eller drive ulik virksomhet i.*

Kristiansand - stedsnavn syd i Norge.*

Litteraturhuset i Kristiansand vil holde de tre begrepene i bevegelse.

facebook.com/litteraturhus
instagram.com/littkrs
snapchat: litteraturhuset


freedictionary.com