tirsdag 24. februar 2015

Trenger tekster!

I forbindelse med et arrangement i mars/april etterlyser Litteraturhuset i Kristiansand tekster som forherliger byen.

Vi trenger Asfaltpoesi!

Tekstene blir publisert ute i byen i forbindelse med arrangementet, og det blir kanskje gitt ut en publikasjon i ettertid. (Kommer an på $$).

Har du et bidrag?
Har du et spørsmål om arrangementet?

Send inn ditt bidrag/spørsmål til post@litteraturhusetikristiansand.no innen 14. mars!