Om

Litteratur - skriftlig materiale, ofte i bokform.

Hus - bygning til å bo eller drive ulik virksomhet i.

Kristiansand - stedsnavn syd i Norge.

(kilde: freedictionary.com)Litteraturhuset i Kristiansand vil holde de tre begrepene i bevegelse.

facebook.com/litteraturhus
instagram.com/littkrs
snapchat: litteraturhuset