Lik forlag

Lik forlag er et nyoppstarta forlag under Litteraturhuset i Kristiansand.

Vi søker tekster til en skjønnlitterær antologi som skal utgis i løpet av bokhøsten 2017. Bidragets omfang er et sted mellom 2 - 15 sider. Vi ønsker hva som helst av skjønnlitterær sjanger. Det er også lov å utfordre sjangeren. 1 dikt regnes som en side, (med mindre diktet er lengre enn en side så klart).

Frist for innsending er 1. juli 2017

Har du noen spørsmål kan du sende en mail til post (ætt) likforlag (dott) no

Ditt bidrag kan sendes til manus (ætt) likforlag (dott) no